Polskie Towarzystwo Biometryczne Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki XLI Międzynarodowe Colloquium Biometryczne
oraz
Czesko-Słowacko-Polskie Warsztaty z Biometrii
Lublin, 5-8 września 2011 r.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Polskie Towarzystwo Biometryczne

oraz

Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

zapraszają na

XLI Międzynarodowe Colloquium Biometryczne

poświęcone pamięci Profesora Wiktora Oktaby

połączone z jubileuszem 50-lecia Polskiego Towarzystwa Biometrycznego

oraz

Czesko-Słowacko-Polskie Warsztaty z Biometrii

Lublin, 5-8 września 2011 r.

Honorowy patronat konferencji: J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Marian Wesołowski